Šta znači KABALISTIČKI?

» kabalistički • pridev Tajanstven, nerazumljiv, zagonetan, mračan; koji pripada jevrejskom predanju, koji je u vezi sa jevrejskim predanjem; up. kabala.