Šta znači KABAJEVA?

» Kabajeva • ženski rod Ritmička gimnastičarka.