Šta znači KAAMBOLAŽA?

» kaambolaža • fr. carambolage sudar jedne lopte sa dvema od jednog poteza tokom (kod bilijara); figurativno: sudar, sudarranje.