Šta znači JOK!?

» Jok! • usklik Ne, nije, nema! (tur.)