Šta znači JODNI PREPARAT?

» jodni preparat medicinski: svaki lek koji je napravljen pomoću joda.