Šta znači JODIRATI?

» jodirati • glagol (hemija) Pomešati sa jodom; prematati jodom (npr. posrebrenu bakarnu ploču, pomoću jodne pare, pokriti tankim slojem jod-srebra pri izrađivanju fotografija). (grč.)