Šta znači JODID?

» jodid • muški rod (hemija) Jedinjenje joda sa drugim elementom, naročito sa metalom (npr. olovom, gvožđem, srebrom i dr.); veoma osetljiv na svetlost, zbog čega se naročito upotrebljava u fotografiji. (lat.)