Šta znači JOD?

» jod • muški rod (hemija) Hemijski elemenat iz grupe halogenih elemenata; naročito se upotrebljava u medicini kao sredstvo protiv infekcije. (grč.)
Element, atomska težina 126.9redni broj 5znak J, pronađen 18u pepelu morskih biljaka; prosto nemetalno telo crnosive boje, slabo rastvara; upotrebljava se u medicini kao jako antiseptičko sredstvo; jodin.