Šta znači JNA?

» JNA • skraćenica Jugoslovenska narodna armija.