Šta znači JEDINONAČELIJE?

» jedinonačelije • prilog Po jedinstvenom pravilu, često po nečijoj volji (rus.)