Šta znači JEDINIČAR?

» jediničar • muški rod Slab učenik koji ima pretežno ocene jedinice.