Šta znači JEDINICA?

» Jedinica • im. Ako se smatra nešto jedinicom, smatra se to kao jedna kompletna stvar. Napr. Jedinica mere za dužinu je metar.