Šta znači JEDIK?

» jedik • muški rod Skup predmeta namenjenih za kakvu svrhu, pribor (obično za jelo) (tur.)