Šta znači JEDAN?

» jedan • pridev Jednocifren broj.