Šta znači JEČMIČAK?

» ječmičak • muški rod (medicina) Čmičak.