Šta znači JEČMAČA?

» ječmača • ženski rod (botanika) Vrsta kruške.