Šta znači JAHALIŠTE?

» jahalište • imenica Teren za jahanje.