Šta znači JACENTAN?

» jacentan • pridev (pravo (nauka)) Koji leži, ostavljen, napušten, bez gospodara ili bez naslednika, npr. jacentno imanje.