Šta znači JABANA?

» jabana • ženski rod Tuđina, inostranstvo; tuđi ljudi, strani svet; strana, n eobrađena zemlja, tuđi kraj. (tur.)