Šta znači JA?

» Ja! • usklik Uzvik: odobravanje.
Izraz za privlačenje pažnje

» JA • skraćenica (auto-moto) Auto-oznaka za Jagodinu.
» ja Lična zamenica.