Šta znači IZARITMIČAN?

» izaritmičan • pridev Koji se sastoji od jednakih, istih brojeva, istocifreni.