Šta znači IZAR?

» izar • muški rod (životinja) Pirinejska koza.