Šta znači IZANEMORE?

» izanemore • (geologija) Crte koje na karti spajaju mesta sa podjednakom jačinom vetra; izoanemore.