Šta znači IZAMETRALE?

» izametrale Linije koje na meteorološkim kartama vezuju ona mesta koja s obzirom na toplotu, pokazuju podjednaka otstupanja od normalne mesečne prosečne temperature.