Šta znači IZAM?

» izam • muški rod Oblik doktrine, prakse, teorije, kao drugi deo složenice označpava suštinu neke stvari (npr. kapitalizam, socijalizam).

» izam • prilog Bez mere, preko mere (lat.)