Šta znači IVLJAK?

» ivljak • muški rod Ivova šumica, ivik.