Šta znači IVEZITUM?

» ivezitum • l. quaesitum ono što se traži, traženo.