Šta znači IVANKA?

» Ivanka • ženski rod (lično) Žensko ime.