Šta znači ITI?

» Iti • muški rod (geologija) Planina u Grčkoj.

» Iti • muški rod (lično) Staroegipatski faraon iz dinastije koja je vladala od 261do 218godine.