Šta znači ITERATIVUM?

» iterativum • muški rod (lingvistika) Učestali glagol (koji iskazuje radnju koja se ponavlja, npr. lupkati, skakutati). (lat.)