Šta znači ITERATIVAN?

» iterativan • pridev Ponovljen, ponovan, koji se više puta događa, učestan, učestao.