Šta znači ITALIJANIZACIJA?

» italijanizacija • ženski rod Poitalijavanje, poitalijanjenje, nasilno pretvaranje pripadnika drugih narodnosti u Talijane; zanošenje u govoru na talijanski, upotrebljavanje u govoru talijanskih izraza.