Šta znači ITAČANIN?

» Itačanin • muški rod Stanovnik Itake.