Šta znači IRADA?

» irada • ženski rod U bivšoj Turskoj: zvaničan spis, ukaz (u formi carske naredbe) koji se dostavlja velikom veziru radi objavljivanja.