Šta znači IRACIONALIZAM?

» iracionalizam • muški rod Metafizičkok gledište kome je polazna tačka za posmatranje i shvatanje sveta ono što je nerazumno i nepodložno zakonima logike.