Šta znači IRACIONALAN?

» iracionalan • pridev Nerazuman, koji nije obdaren razumom; nerazložan, nepametan, koji je "iznad razuma", protivan razumu, koji se razumom (umom) ili pojmovnim mišljenjem ne može shvatiti, koji se ne može dovesti u sklad sa zakonima logičnog mišljenja (lat.)

» iracionalan • pridev (računari) Neracionalan; nesamerljiv običnim veličinama kao što su prirodni brojevi; neizražljiv običnim (krajnjim) razlomkom, pravim ili nepravim; obično se kaže za korenove, npr. iracionalan broj koren iz 2.