Šta znači IRA?

» IRA • skraćenica Irska republikanska armija.

» ira • ženski rod Uštavljena ovčija koža.
» Ira • ženski rod (lično) Žensko ime, Irena.
» Ira • ženski rod (mitologija) Rimska boginja srdžbe.