Šta znači IPSE?

» ipse • prilog Sam, lično, glavom; ipso jure, samim pravom, samo sobom, samo po sebi; ipso fakto, samim delom, tim samim.