Šta znači IPŠA?

» Ipša • ženski rod Hrvatska glumica.