Šta znači INŽINJERIJA?

» inžinjerija • ženski rod (vojska) Rod vojske za tehničke poslove u vezi sa vojskom i njenim operacijama.