Šta znači INSTRUMENTALIZAM?

» instrumentalizam • muški rod Stanovište srodno pragmatizmu po kome su tumači da su ljudska mišljenja i celokupni naučno-pojmovni inventar zapravo samo alat, sredstvo, instrumenat za uspešno sređivanje osetnih podataka, kao i za celokupno teorijsko i praktično svladavanje životne stvarnosti, uz prilagođavanje njenim uslovia; instrumentalizam se pojavljuje uz nominalizam, empirizam i pozitivizam. (lat.)
Shvatanje filozofa DŽona Djua (John Dewey) po kojem je mišljenje - tj. logičke, etičke i dr. forme - sredstvo (instrument) za prilagođavanje promenljivim uslovima; up. pragmatizam.