Šta znači INSTRUMENTACIJA?

» instrumentacija • ženski rod (muzika) Udešavanje muzičkod dela za izvođenje na većem broju instrumenata.
Nauka o opsegu, karakteru i tehničkim osobinama pojedinih instrumenata;
Pretvaranje izvesnih pojava, propisa i sl u instrumenat, u sredstvo za ostvarenje nekog cilja (lat.)