Šta znači INSTRUMENT?

» instrument • muški rod Sprava, naprava, oruđe, alat, pomoćno sredstvo, oruđe koje služi tehničkim ili naučnim svrhama; mehanizam na kojem se proizvode muzički tonovi; med. lekarska, naročito hirurška sprava; prav. dokumenat, akt; instrumentum autentikum, prava isprava, verodostojna isprava, pravovažna isprava; instrumentum cesionis, akt o ustupanju čega.