Šta znači INSTRUMENAT?

» instrumenat • muški rod Oruđe, alat, sprava, sredstvo za rad tehničke i naučne svrhe;
Mehanizam za proizvodnju muzičkih tonova (muzički instrument);
Hirurški predmet (instrument);
Pravna isprava, odluka suda;
Administrativni akt, donet na osnovu zakona, kojim se usmerava razvoj i tokovi privrede, itd.)