Šta znači INSTRUKCIJA?

» instrukcija • ženski rod Uređenje; uputstvo, upućivanje, poučavanje, nastava; uputstvo punomoćniku kako ima da se drži u nekoj stvari, propis, uputstvo o vršenju službe; pripremanje jedne pravne stvari za izricanje presude o njoj; punomoć, ovlašćenje; instrukcija akata, prav. sređivanje svih spisa koji se tiču neke parnice; instrukciona loža, koća u slobodnom zidarstvu u kojoj majstor drži slobodna predavanja o ciljevima pokreta slobodnih zidara.

» instrukcija • ženski rod (računari) Komanda ili naredba data računaru, obično u programskom jeziku, iako može da bude i komanda koju ste direktno otkucali.
Pojedinačni delovi programskog jezika.