Šta znači INSTITUISATI?

» instituisati v. instituirati.