Šta znači INSTITUCIONALIZAM?

» institucionalizam • muški rod Oslanjanje na institucije u regulisanju društvenog života uz istovremeno zanemarivanje drugih faktora kod uređenja odnosa u društvu;
Pravac u ekonomiji (oslanja se na pragmatizam) (lat.)