Šta znači INSTILIRATI?

» instilirati • glagol (medicina) Sipati kap po kap, ukapavati (lek).