Šta znači INSTIGATOR?

» instigator • muški rod Podbadač, potstrekač, podbunjivač; skupljač dažbina, naplaćivalac taksa; fiskal.