Šta znači INSTIGACIJA?

» instigacija • ženski rod Podbadanje, potstrekivanje, podbunjivanje, nagovaranje, navođenje na.